Velkommen til Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Som medlem i fagforeningen Delta nyter du godt av en medlemsfordel som gjør at du får gunstige timepriser hos oss; 1 400,- kroner pluss mva, det vil si kroner 1 750,- per time inklusiv mva. Du betaler den samme timeprisen uansett hvem hos oss som arbeider med saken din.

Husk at hvis du har innboforsikring eller villaforsikring så har du automatisk også en rettshjelpsforsikring! Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å avklare om vår advokatbistand kan bli dekket av forsikringen din.

Hvilke sakstyper kan det dreie seg om?

Hammervoll Pind tilbyr advokatbistand til Deltas medlemmer i de fleste sakstyper.
Det er ikke bare i store næringslivssaker man har bruk for advokat, og i Hammervoll Pind har vi lang erfaring med å tilby advokathjelp til privatpersoner og til små næringsforetak. Våre ansatte har erfaring fra blant annet offentlig forvaltning, politiet og domstolene – i tillegg til advokatvirksomhet – og vi kan bistå i forbindelse med de fleste rettshjelpsbehov. Vi bistår med kartlegging av saken, rådgivning, utarbeiding av dokumenter, forhandlinger med motparter, og dessuten gjennomføring av rettssaker om det skulle være hensiktsmessig.

Bolig og fritidsbolig

Det kan ofte oppstå behov for advokat i etterkant av kjøp eller salg av bolig eller fritidseiendom, eller i forbindelse med uenighet med håndverkere eller naboer. Dette er noe vi er spesialister på i Hammervoll Pind. Slike saker blir for øvrig svært ofte dekket av rettshjelpsforsikringen i klientens innboforsikring.
Noen ganger kan det også dukke opp problemer med plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter vedrørende bolig eller fritidsbolig. I Hammervoll Pind har vi flere ansatte som tidligere har vært ansatt i plan- og bygningsetaten, og vi har mange klienter med denne typen saker.

Bil og båt

I etterkant av bilkjøp og båtkjøp kan det noen ganger oppstå uenighet om hvor vidt tilstanden er som avtalt, eller om det ellers foreligger en mangel. I slike saker bistår vi med klarlegging av situasjonen, rådgivning, forhandlinger med motparter, og eventuelt gjennomføring av rettssaker om det er nødvendig. Også slike saker blir svært ofte dekket av rettshjelpsforsikringen i klientens innboforsikring.

Arvesaker

Arv er et viktig tema for mange, og svært mange har behov for advokatbistand på dette området. Vi bistår med rådgivning og utarbeidelse av testament, og vi kan dessuten representere enkeltarvinger i tvister mot andre arvinger. Det kan for eksempel dreie seg om saker hvor det er tvil om et testament er bindende, eller hvor et arveoppgjør ser ut til å bli så urimelig at man ikke vil godta det.

Skilsmisseoppgjør

Samlivsbrudd skaper ofte vanskeligheter, og i Hammervoll Pind har vi erfaring med å bistå i slike situasjoner. Vi gir råd om hvordan man bør forholde seg, og vi sørger for at du får på plass en økonomisk løsning med den tidligere samboeren/ektefellen. Dersom det ikke er mulig å få til en god avtale tar vi saken til rettssystemet.

Problemer i næringsvirksomhet

Driver du eget foretak kan det ofte oppstå behov for hjelp fra advokat. Det kan oppstå uenigheter i forbindelse med leie av lokaler, problemer med ansatte, kunder eller leverandører, offentlige myndigheter, med videre. I Hammervoll Pind har vi lang erfaring med å bistå næringsdrivende med slike utfordringer.

Andre sakstyper

Hammervoll Pind bistår privatpersoner og næringsdrivende med de fleste typer juridiske problemer. Det er bare å ta kontakt så finner vi ut om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Kontakt oss